Belangrijke informatie

Wij willen u als ouder graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

Ziek of afwezig melden

Dit kan per telefoon, vanaf 8 uur ‘s morgens. 


Ziek of afwezig melden

Social Schools

Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn veel in interactie met elkaar. Om u op de hoogte te houden van alle actuele informatie uit de groepen en op school werken we met de app Social Schools. Uw privacy en die van uw kind is met dit systeem gewaarborgd. U kunt zich aanmelden voor de app via deze link.

BSO

We hebben op school onze eigen BSO 'het Buitenbos'. Deze is op schooldagen open van 14.00 uur tot 18.00 uur.


Meer informatie

Extra vakantiedagen

We bieden ouders/verzorgers de mogelijkheid om gebruik te maken van 5 extra vakantiedagen per schooljaar. U kunt deze aangeven in twee perioden per schooljaar. In september of in januari wordt u hierover geïnformeerd.

Verlof

De directie kan voor ten hoogte 10 dagen per jaar uitsluitend voor bijzondere, gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. 


Verlof aanvragen