Belangrijke informatie

Wij willen u als ouder graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier.