Ziek melden

Als uw kind ziek is, kunt u 's ochtends tussen 8 en 8.30 uur bellen naar school.

telefoonnummer: 035-5771660

Als uw kind corona heeft, wilt u dit dan bij de melding doorgeven?