Identiteit

Ons onderwijs staat in de christelijke traditie.

 

We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. We werken vanuit respect voor andere opvattingen en geven kinderen alle ruimte om diversiteit te ontdekken.

Samen met onze leerlingen zoeken we naar antwoorden op de vragen in ons leven. We putten hoop uit de verhalen van de Bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden het belangrijk om lief te hebben.

 

We brengen kinderen in contact met normen en waarden en leren ze met respect om te gaan met anderen.