Onderwijs en identiteit

Waar staan wij voor?

De Bosbergschool is een kleine, vernieuwende school midden in het groen. Onze school heeft de opdracht om kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven in een snel veranderende maatschappij. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar de laatste jaren in rap tempo op. Onze leerlingen zullen in 2035 de arbeidsmarkt opgaan. Het is aan ons om ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Het accent ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. Vaardigheden, attitude en persoonsvorming zijn minstens zo belangrijk. 

 

5 kernwaarden

Betrokkenheid

Samenwerken

Verbondenheid

Onderzoeken

Ontdekken

 

Visie

Op de Bosbergschool leren we met hoofd, hart en handen. 

Op de Bosbergschool krijgt ieder kind zijn uitdaging. 

Op de Bosbergschool is ruimte om de wereld te onderzoeken en te ontdekken.  

Op de Bosbergschool vormen we met elkaar een leergemeenschap, we zijn met elkaar (leerkrachten, leerlingen en ouders) verantwoordelijk. 

Op de Bosbergschool is ruimte om je talenten te ontwikkelen, er is oog voor elkaars talenten. 

 

De Bosbergschool is een school die voor alle kinderen in Hollandsche Rading een passende onderwijsplek biedt. Op de Bosbergschool geven we kinderen een goede basis. We zetten in de brede ontwikkeling van kinderen, ons onderwijs richt zich op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

 

We willen dat kinderen vol vertrouwen, nieuwsgierig en vol verwondering uitdagingen met zichzelf, de ander en de wereld aangaan.  

IPC 111918966303

IPC

Op de Bosbergschool werken wij naast de reguliere lesstof, al een aantal jaren met het vernieuwende internationale onderwijsconcept IPC (International Primary Curriculum). Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

 

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

UZ  111914908121

Natuuronderwijs

Ongeveer 10 keer per jaar krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 een inspirerende natuurochtend. Samen met een actieve oudergroep wordt er een thema bedacht waarbij kinderen letterlijk en figuurlijk met hoofd, hart en handen bezig zijn. Dit kan variëren van werken in de moestuin, excursies naar het bos, koken, materiaal-onderhoud tot gastlessen over het thema. Door te werken met 'echte' materialen en organismen is er een voortdurende wisselwerking tussen denken, doen en beleven mogelijk. Bij de samenstelling van een thema wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de seizoenen.

WOOW Space 111918965427

Wetenschap en techniek

Een ander belangrijk onderdeel bij ons op school is ons wetenschap en technieklokaal: De WOOW-Space. Dit is een plek waar de kinderen gaan ontdekken, ontwerpen en vooral doen. Deze plek is uitgerust met een grote keuken. Er is ook een wetenschapshoek waar je materialen vindt van reageerbuizen tot microscopen, maar ook hebben wij verschillende robots, om het programeren te leren. Uiteraard is er ook een technische hoek. Hier hebben wij veel bouwmaterialen: hamers, zagen en tangen. Maar ook met Kapla en Lego kan gebouwd worden. Kortom, het is een echt ontdek- en doe-lokaal.

logo Vreedzame school 5dec 111918965027

Vreedzame school

In het leven krijgen we te maken met allerlei gevoelens. Op school is dat niet anders. Het is een samenleving in het klein. Op de Bosbergschool is sociaal-emotionele vorming een belangrijk aandachtsgebied. 

Met behulp van de methode 'De Vreedzame School' leren we kinderen samen leren en samen spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen gevoelens leren kennen, te herkennen en leren te beheersen.

 

Een belangrijk onderdeel van 'De Vreedzame School' is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden jaarlijks ook enkele leerlingen op de Bosbergschool opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Vaardigheden die ze in hun hele leven nodig zullen hebben en die ze verder zullen helpen.

Verrijkingsgroep

Meer uitdaging voor leergierige leerlingen.

 

Op de Bosbergschool willen we ieder kind laten zien dat we in zijn/haar mogelijkheden en talenten geloven en ieder kind passend uitdagen. Daarom hebben we een verrijkingsgroep voor leerlingen die te weinig worden uitgedaagd door de reguliere lesstof. 

 

Als een kind te weinig uitgedaagd wordt, kan het zich verkeerde leer- en werk strategieën eigen maken. Ze leren zo ook niet dat er een bepaalde mate van inspanning nodig is om tot een resultaat te komen. Kinderen die te weinig hun eigen mogelijkheden en hun grenzen hebben ontdekt lopen het risico om te gaan onderpresteren, faalangst te ontwikkelen en boos en opstandig gedrag te laten zien.

 

In de verrijkingsgroep wordt projectmatig onderwijs gegeven waarbij allerlei vakgebieden aan bod komen. Ook werken wij met het webbased programma. Thuis kan een leerling inloggen en verder werken. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van uitdagende spelmaterialen en spellen c.q. lessen, die aanzetten tot creatief en filosofisch denken.