Wij vinden leerlingenzorg heel belangrijk op onze school!

 

Ons uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken (HGW). HGW is een systematische manier van werken waarbij het aanbod van de lesstof zoveel mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij kijken naar wat de kinderen nodig hebben en wat hen daarbij belemmert en stimuleert. Zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Om dit goed in kaart te brengen, stellen wij voor alle vakgebieden groepsplannen op, maken wij groepsoverzichten, analyseren wij onze gegevens en voeren wij gesprekken met de leerlingen.

 

De zorg op school wordt gecoördineerd door onze intern begeleider (IB), Carolien Versluijs. Ze ondersteunt de leerkracht bij het geven van de juiste hulp in de groep en bij het opstellen van efficiënte groepsplannen. Daarnaast legt zij ook contact met externe organisaties en professionals op zoek naar de juiste hulp en aanpak bij een bepaalde leerling.

Alle intern begeleiders van stichting Proceon nemen deel aan een netwerk om kennis en ervaring te delen.

 

De Bosbergschool is aangesloten bij het samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (SWV ZOUT).

Via het samenwerkingsverband kunnen we kinderen laten testen of begeleiden door externe deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en tests vinden altijd plaats in overleg met de Intern begeleider. Ook worden de ouders hierbij betrokken en wordt er altijd schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd. Als ouders het advies krijgen van de school om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als zij die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat een kind niet die ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Als stichting vinden wij het daarom van groot belang om constructief samen te werken met ouders in het belang van het kind Dit geldt natuurlijk voor al onze leerlingen.

 

Sommige leerlingen hebben baat bij het voorbespreken van lessen of extra instructie en inoefening. Hiervoor maken wij regelmatig gebruik van de diensten van RT bureau "Rondom Leren". Er wordt dan een handelingsplan opgesteld, wat ook besproken en geëvalueerd wordt met leerkrachten en ouders.

 

Leerlingen van onze school kunnen ambulante begeleiding krijgen. Dit is extra hulp vanuit speciale scholen voor basisonderwijs aan leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. Die leerlingen zouden zonder deze extra hulp aangewezen zijn op speciale scholen voor basisonderwijs. De extra hulp omvat ook de begeleiding en advisering van de leerkrachten, ouders/verzorgers en andere betrokkenen.

 

Als een school niet (meer) de ondersteuning kan bieden die een kind nodig heeft, kunnen ouders/ verzorgers en school samen besluiten om het kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO of SO). In de praktijk wordt de aanmelding door de ouders in samenwerking met de intern begeleider en SWV ZOUT gedaan.  GGD Midden-Ned