Parnassys en MijnRapportfolio

Als uw kind start bij ons op school krijgt u de inloggegevens voor Parnassys en MijnRapportfolio.

In Parnassys kunt u de behaalde cijfers en toetsresultaten vinden

In MijnRapportfolio verzamelen de leerkracht en de leerling samen bewijsmateriaal van de doorgemaakte ontwikkeling.

Dit zijn bijvoorbeeld de behaalde doelen bij IPC, het rapport, en de verslagen van de kindgesprekken. Het kind zelf vult een eigen startpagina en kan ook foto's van bijv. gemaakt werk in MijnRapportfolio zetten.

Zo kunt u de hele ontwikkeling van uw kind volgen.