Flexibele dagen / verlof

 

Wilt u een keer buiten de vakanties om vrije dagen opnemen, dan kan dat door middel van de flexibele dagen. Gebruik maken van de flexibele dagen gaat via de volgende spelregels:

1.    De maximaal vijf dagen kunnen alleen aaneengesloten opgenomen worden.

2.    Er mogen geen dagen doorgeschoven worden naar een volgend schooljaar.

3.    We sluiten een aantal periodes in het schooljaar uit.

 

De volgende periodes kunt u geen flexibele vrije dagen opnemen:

- Kinderen uit groep 7 mogen in de week van de proeftoets geen verlof opnemen.

-    Kinderen uit groep 8 mogen 2 weken voor en tijdens de Eindtoets geen verlof opnemen. (zie kalender van groep 7/8 voor data) .

-    Voor alle kinderen geldt dat er tijdens de CITO (LOVS) toetsweken geen verlof opgenomen mag worden: 23 januari t/m 17 februari,

30 mei t/m 30 juni

-    De laatste week voor de zomer- vakantie en de eerste twee weken na de zomervakantie zijn voor alle kinderen ook uitgesloten.

 

Er zijn twee momenten in het jaar dat u een verzoek kunt indienen: In de maand september kunnen er verzoeken ingediend worden en in de maand december.

 

Deze aanvragen kunnen tussendoor wel geannuleerd worden, maar opnieuw indienen kan dan alleen weer in het volgende tijdvak. De wijze waarop u een aanvraag kunt indienen wordt aan de start van het jaar aan ouders gecommuniceerd.

 

Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u krijgen bij de directeur en staat onderaan deze bladzijde. Lever deze aanvraag inclusief de relevante verklaringen ruim van tevoren in, indien mogelijk acht weken voor de gewenste verlofperiode.

 

De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt na overleg met de directeur een besluit. Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

formulier verlofaanvraag