Organisatie van het leren in drie bouwen

Op de Bosbergschool groeperen we de leerlingen in bouwen. We hebben een onderbouw (groep 1,2,3), een middenbouw (groep 4,5,6) en een bovenbouw (groep 7,8).

 

In de heterogene groepen leren kinderen veel van elkaar. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Ook ervaren kinderen door deze manier van groeperen dat zij een periode de jongste zijn, maar ook de oudste van de groep. Het stimuleert het gevoel van een gemeenschap te zijn waarin we zorgdragen voor elkaar. Het biedt ook kansen om kinderen meer op hun eigen niveau uit te dagen. Kinderen die al verder zijn kunnen verder in de lesstof. Hetzelfde geldt voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben.

 

Elke bouw heeft twee lokalen ter beschikking; 1 instructielokaal en 1 werklokaal. Daarnaast is er in het midden van de school een ontwikkelplein. Kinderen hebben geen vaste plek, maar kunnen per activiteit kiezen waar zij willen werken

 

Elke dag is er in elke bouw een leerkracht en een ondersteuner aan het werk.