De Missie van de Bosbergschool

De Bosbergschool wil voor kinderen een veilige oefenplek zijn. Een plek die hun wereld vergroot en hen voorbereid op deelname aan de maatschappij. Waar zij naast het vergroten van hun kennis en vaardigheden, ook leren samen te leven, zorg te hebben voor elkaar en voor de wereld om hen heen

 

De visie op onderwijs van de Bosbergschool

 Met ons onderwijs willen we bereiken:

Leren van kennis

We willen onze kinderen met zo goed mogelijke resultaten (hoogst haalbare) laten uitstromen: Ieder kind heeft hierin zijn eigen uitdaging en groeit ten opzichte van zichzelf. En we willen dat met wat kinderen leren aan competenties, ze ook goed zijn voorbereid op de snel veranderende toekomst die we nu nog niet kennen.

Leren van vaardigheden

We bieden kinderen een rijke leeromgeving waarmee ze zicht krijgen op hun brede talenten en mogelijkheden; zodat zij hun eigen toekomst kunnen gaan uitvinden. We vinden het belangrijk dat kinderen gemotiveerd zijn èn blijven en graag verder leren.

Leren te zijn

We willen dat kinderen zelfvertrouwen hebben zelf initiatieven nemen en bieden kinderen hiervoor een oefenplaats om te groeien. We willen bereiken dat kinderen zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces; weten wat ze leren (doelen), hoe ze leren (leren leren) en waarom (betekenisvol maken).

Leren samenleven

We willen dat kinderen vol vertrouwen, nieuwsgierig en vol verwondering uitdagingen met zichzelf, de ander en de wereld aangaan. Daarvoor vinden we het belangrijk dat onze kinderen kunnen samenwerken, samen leren, samen ontdekken. Dat zij democratische burgers worden die ook duurzaam en verantwoord omgaan met de wereld om hen heen.

 

Om dit te bereiken zien we de school als een gemeenschap: we doen het samen!

 

Dat betekent dat we leren van en met elkaar en dat we dat met plezier doen. We leren kinderen leren om zorg te dragen voor zichzelf, voor de ander en naar de omgeving.

De kinderen maken deel uit van een heterogene groep, hierdoor kunnen zij in de praktijk oefenen met zorgdragen voor elkaar. Ook gaan wij ervan uit dat leren en ontwikkelen overal plaats vindt, dus ook in de pauzes, tijdens de diverse activiteiten op en rond school en ook buiten school. En we vinden het belangrijk dat op onze kleine school ieder kind zich gezien voelt.

 

We willen met ons onderwijs kinderen boeien en willen ook dat het beklijft, dat het duurzaam is. Kinderen leren op onze school met hun hoofd, hart en hun handen en

we stimuleren hun onderzoekende en nieuwsgierige houding. Ook geven we de kinderen mee dat fouten maken mag, dat je daar juist van kan leren. We willen hiermee bereiken dat de motivatie voor leren bij alle kinderen aanwezig blijft dan wel wordt versterkt. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school breed kunnen ontwikkelen. Daarbij heeft ieder kind zijn eigen uitdaging, waarbij we tevens hoge verwachtingen hebben van ieder kind.