Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen mede- zeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten twee gekozen ouders en twee personeelsleden.


Leden van onze MR zijn:

Coen George › oudergeleding (voorzitter)

Lidian Sinnecker > oudergeleding (secretaris)

Margrete Carbijn teamgeleding

Marjolein van der Haar › teamgeleding

Willeke Middelbos > directeur

De MR kunt u bereiken door contact op te nemen met:

Coen George  coen.george@gmail.com

 

De leden worden via verkiezingen gekozen.

De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op school is in te zien danwel via onze website in te kijken.

 

In het kort komt het erop neer, dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op enkele beleidsterreinen instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. MR-leden handelen niet in persoonlijk belang, maar vertegenwoordigen de ouders en het team van de school.

 

Het is dus van groot belang, dat de MR-leden goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. Een deel van de MR bijeenkomsten is openbaar. Alle ouders kunnen als toehoorder bij dit deel aansluiten.