Hoofdluiswerkgroep

Hoofdluiscontrole

 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk plaatsvinden. De school is ongewild zo´n plaats.

Wij zijn van mening dat zowel school als ouders samen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van de hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis en te behandelen.

 

Bij een besmetting wordt dit gemeld aan de klassenleerkracht of de coördinator van de werkgroep luizencontrole. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school bij signalering van hoofdluis een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis inperken. Daarvoor werkt de school samen met de ouderwerkgroep luizencontrole. Deze werkgroep heeft als taak om op vaste tijdstippen, (iedere maandag na een vakantie van minimaal een week), alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat er hoofdluis op school voorkomt.

 

Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt tijdens een controle, zal de coördinator van de werkgroep of een vervanger uit de werkgroep telefonisch contact opnemen met de ouders van het kind. Wanneer mogelijk wordt in overleg dan het kind door de ouder opgehaald van school voor behandeling, zodat verdere verspreiding van de luis zo goed mogelijk kan worden voorkomen. De ouders krijgen bij het ophalen van hun kind, wanneer daar behoefte aan is, informatie aangeboden over bestrijding van hoofdluis.

 

Voor meer informatie over hoofdluis kunnen ouders altijd contact opnemen met de coördinator van de ouderwerkgroep. De ouders die in deze werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD. Zij werken volgens instructie van de GGD. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw kind gecontroleerd wordt door de werkgroep, kunt u contact opnemen met de directie.

 

Advies:

•    Controleer uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis. Bij eventuele constatering van hoofdluis verzoeken wij u om dit aan de groepsleerkracht of coördinator van de werkgroep luizencontrole te melden.

•    Voor meer informatie over bestrijding van hoofdluis zie de site www.ggdmn.nl.