Wij bieden talentvolle leerlingen graag meer

Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Kinderen die op jonge leeftijd te weinig uitgedaagd worden lopen het risico om zich de verkeerde leer- en werkstrategieën eigen te maken. Ook ervaren ze in onvoldoende mate dat de juiste inspanning nodig is om tot resultaat te komen. Kinderen die te weinig hun eigen mogelijkheden en hun grenzen hebben ontdekt lopen het risico om te gaan onderpresteren, faalangst te ontwikkelen, boos en opstandig gedrag te laten zien enzovoort.

Op de Bosbergschool proberen we hier op te anticiperen door de reguliere leerstof te compacten en vervolgens te verrijken met meer uitdagende opdrachten. Daarnaast kan een leerling worden aangemeld voor de verrijkingsklas.

In de verrijkingsklas wordt de leerlingen vakoverstijgend onderwijs geboden. Dit houdt in dat er projectmatig onderwijs wordt gegeven waarbij allerlei vakgebieden aan bod komen.

Op de Bosbergschool werken wij met het webbased programma Plannex. Dit programma biedt een doorgaande lijn naar de opvolgende jaargroepen. Ook thuis kan een leerling inloggen op dit programma.

Daarnaast wordt op meer incidentele basis gebruik gemaakt van de lesmethode die is ontwikkeld door het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) te Nijmegen.
Deze methode is gebaseerd op de theorie van de succesvolle intelligentie van Sternberg, waarbij zowel analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden worden aangesproken.
Tenslotte wordt gebruik gemaakt van uitdagende spelmaterialen en spellen c.q. lessen, die aanzetten tot creatief en filosofisch denken.

Aan de leerlingen in de verrijkingsklas worden hoge eisen gesteld op allerlei gebieden. Onder meer op het terrein van concentratie, leerproces (meer dan op -product), zelfreflectie, samenwerken, fouten leren maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Een ochtend in de verrijkingsklas moet dan in beginsel ook niet worden gezien als een beloning of een uitstapje, maar als een nuttige en wenselijke aanvulling op het onderwijsaanbod.