Als basisschool willen wij een rijke leeromgeving creëren

Wij streven naar een onderwijssysteem waarin leerlingen hun zintuigen gebruiken, onderzoeken, zich verwonderen, met taal bezig zijn en samenwerken. Onderwijs waarin natuur, milieu en techniek ook belangrijke waarden zijn.

Op de laatste woensdag van de maand krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 natuuronderwijs. In samenwerking met een actieve natuurcommissie wordt er maandelijks een thema bedacht waarbij kinderen letterlijk en figuurlijk met hoofd, hart en handen vanuit hun eigen leefwereld bezig zijn. Dit kan variëren tot werken in de schooltuin, excursies naar het bos, koken, materiaal-onderhoud of gastlessen over het thema.

Onze leerlingen leren zo vanuit hun eigen leefwereld op een actieve manier de natuur om hun heen ontdekken en het belang en de waarde ervan herkennen.Door te werken met 'echte' materialen en organismen is er een voortdurende wisselwerking tussen denken, doen en beleven mogelijk. Bij de samenstelling van een thema wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de seizoenen.