Op de Bosbergschool werken wij volgens de IPC-methode

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door een internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in 2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in 65 landen gebruikt.

De hoofdvakken binnen ons onderwijs (rekenen, taal en lezen) worden 's ochtends middels de eigen methodes aangeleerd. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag wordt er les gegeven volgens de IPC-methode. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, het is ook een gestructureerde werkwijze.

De leerdoelen vormen de basis voor ieder thema

Rondom een thema worden duidelijke leerdoelen geformuleerd. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Kinderen zijn zich zo bewust van wat ze gaan leren. Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatieve vorming) is uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen. IPC prikkelt zo de nieuwsgierigheid.

Het IPC is op onze school ingevoerd over een traject van 3 jaar. Schooljaar 2013-2014 wordt gestart met de invoering van 2 mileposts, waarbij wij begeleid en getraind gaan worden door IPC Nederland. De implementatie zal na 3 jaar volledig zijn.
Groep 1-2 -3 gaat werken volgens de structuur van de units maar gebruikt daarnaast de inhoud o.a. van schatkist. Topografie wordt als een apart vak behandeld.

Wilt u meer informatie over wat IPC betekent en inhoudt? Klikt u op onderstaande link om rechtstreeks naar de site van IPC Nederland te gaan of neemt u contact op met Ronald de Moor, directeur van de Bosbergschool (email: info@debosbergschool.nl of telefoon 035 5771660)

IPC Nederland