Wij zetten ICT in als middel om ons onderwijs te verbeteren en uitdagender te maken

ICT is niet meer weg te denken in het onderwijs. Op de Bosbergschool is er een doorgaande lijn voor ICT in groep 1 t/m 8. Op de Bosbergschool geven wij geen ICT-lessen maar leren wij kinderen hoe zij ICT en social media kunnen toepassen. Het zoeken en vinden van informatie uit allerlei bronnen en het toepassen zijn leermomenten.

De Bosbergschool wil in haar leerlingen talent ontdekken, kweken en versterken. Digitale vaardigheden zijn daardoor onontbeerlijk. Onze lessen zijn gericht op coöperatieve werkvormen en kennisdelen. ICT en social media spelen hierin een belangrijke rol.

Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden en in elke groep zijn tablets aanwezig. Wij hanteren een gezonde balans tussen tabletonderwijs en reguliere boeken. In groep 4, 5 en 6 werken wij voor rekenen, taal en spelling ook met de methode Snappet. Hierbij krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht maar wordt de informatie vervolgens niet verwerkt in een schrift of werkboek maar op een tablet. Dit resulteert in:

  • betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen
  • directe feedback en kinderen kunnen meer op hun eigen niveau werken
  • direct inzicht in de vooruitgang van de klas en individuele leerlingen
  • real-time informatie

Als school proberen wij leerlingen kritisch om te leren gaan met social media.