Samen werken, leren en ontdekken is waar de Bosbergschool voor staat

Op de Bosbergschool werken wij met een vernieuwend onderwijsconcept, IPC en hanteren wij een continue rooster; alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur - 14.00 uur naar school. 's Morgens zitten de kinderen in leerjaargroepen om zo goed mogelijk de basisvakken onder de knie te krijgen. Vanaf 12:30 uur werken we in 3 groepen: 1-2-3, 4-5-6 en 7-8. Vanuit deze units werken we op maandag, woensdag en vrijdag volgens de IPC-methode.

Op dinsdag gaan de groepen 3 t/m 8 naar de sporthal voor bewegingsonderwijs en op donderdag krijgen alle groepen Engelse les van een native speaker. Wij hanteren een gezonde balans tussen tabletonderwijs en reguliere boeken. Alle klassen zijn voorzien van digitale borden. Als school willen we niet alleen onder, maar ook na schooltijd ons gebouw, onze mogelijkheden en onze visie inzetten. Daartoe organiseren wij met diverse organisaties naschoolse activiteiten.

Op het zelfde terrein als de basisschool bevinden zich ook de peuterspeelzaal 'het Kabouterbos' en de buitenschoolse opvang 'het Buitenbos'. De overgang van peuterschool naar basisschool en van basisschool naar naschoolse opvang is hierdoor klein. De kinderen zijn met het terrein bekend en groeien hier in mee.

De Bosbergschool is een school met ambitie.We zijn een lerende organisatie met goed onderwijskundig leiderschap. Een school die de meerwaarde inziet van actieve ouderbetrokkenheid. Wij willen onze leerlingen een veilige, vertrouwde en inspirerende leeromgeving bieden. Daarnaast willen wij een school zijn die verder gaat dan de gemiddelde verwachting. Samen met ouders en allerlei vak-experts investeren wij dagelijks in een verdere ontwikkeling van onze school.

In de volgende hoofdstukken leest u meer over ons onderwijsaanbod en onze visie en missie. Voor aanvullende informatie of een persoonlijke kennismaking kunt u contact opnemen met Ronald de Moor, directeur (info@debosbergschool.nl of 035 577 1660)