Omdat we als school staan voor een veilige omgeving voor onze kinderen werken we met het concept Vreedzame School.

We vinden het belangrijk dat er een doorgaande verbinding is tussen de verschillende disciplines in ons gebouw. Dit betekent dat we als school nauw samenwerken met Stichting Kinderopvang Hollandsche Rading.

Zij verzorgen samen met ons de ideale opvang plaats. Een plaats waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zodat zij zich vrij kunnen ontwikkelen.

SKHR realiseert zowel de peuterspeelzaal als de buiten schoolse opvang. Omdat we graag transparant werken kunt u hier ons beleidsplan downloaden. U kunt daarin lezen hoe wij over opvang denken.

We staan open voor op- en aanmerkingen!