De peuterspeelzaal is afhankelijk van ouders en vrijwilligers

Het is prettig als de ouders actief betrokken zijn, want opvang op de peuterspeelzaal:

  • valt niet onder de Wet kinderopvang;
  • wordt bekostigd uit ouderbijdragen;
  • kan plaatsvinden voor 2 tot 3 dagdelen.

Als ouder betaalt u een maandelijkse ouderbijdrage voor 1 of meer dagdelen. Voor deze bijdrage krijgt u aan het einde van de maand een factuur en vragen we u het bedrag binnen 7 dagen over te maken.

Bij voorkeur vragen we u de kinderen minimaal 2 dagdelen te laten komen zodat er een optimale aansluiting met de groep kan plaatsvinden.

Kosten per dagdeel

2 dagdelen kosten 100 euro per maand op basis van 11 maanden per jaar.

3 dagdelen kosten 135 euro per maand op basis van 11 maanden per jaar.

Wilt u een keer een extra dagdeel dan kunt u dat aanvragen bij Jolanda. Zij zal kijken wat de mogelijkheden zijn op dat moment.Wanneer de groep te groot is kan het dus gebeuren dat de mogelijkheid er niet is. De kosten voor een extra dagdeel zijn € 12,50 per keer.