Verlof aanvragen

De directie kan voor ten hoogste 10 dagen per jaar uitsluitend voor bijzondere, gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. Dit is mogelijk via onderstaand document in te vullen en te versturen naar directie.bosberg@proceon.nl. 

Verlofformulier