We vinden het belangrijk dat er een doorgaande verbinding is tussen de verschillende disciplines in ons gebouw

Dit betekent dat we als school nauw samenwerken met Stichting Kinderopvang Hollandsche Rading. Deze samenwerking is onder andere terug te zien doordat pedagogisch medewerkers van 12.00 tot 14.00 ingezet worden tijdens schooltijd en aansluitend in de BSO werken. Zo is er pas echt sprake van een doorgaande lijn.

SKHR realiseert zowel de peuterspeelzaal als de buitenschoolse opvang. Omdat we graag transparant werken kunt u hier ons beleidsplan downloaden. U kunt daarin lezen hoe wij over opvang denken. We staan open voor op- en aanmerkingen!